Büntetőjogi Ügyvéd Budapest

A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda többek közt Budapesten is fogadja Ügyfeleit, figyelemmel az ügyforgalomra azonban kizárólag előre egyeztetett időpontban. Az Ügyvédi Iroda alapvetően büntetőjogi képviseletet lát el, de ezen eljárásokhoz kapcsolódóan a büntetés-végrehajtás, idegenrendészet, illetve a polgári jog és családjog területén is vállal megbízásokat az ország egész területén.

Büntetőjogi ügyvédként állítom, a mai világ meghaladta a hagyományos büntető ügyvédi szerepet, miszerint a büntetőjogi ügyvéd egyedül veszi fel a harcot a rendőrség és ügyészség teljes apparátusával szemben. Az Ügyfél érdekében a legjobb büntetőjogi eredmény eléréséhez nélkülözhetetlenek a védelem szempontjából a szakértők, magánnyomozók és minden olyan személy igénybevétele, akik hozzájárulhatnak az eredményesség eléréséhez. A legjobb büntetőjogi ügyvéd sem Budapesten sem máshol nem tud kimagasló eredményeket elérni, a megfelelő háttérmunka és segítők nélkül.

Büntetőjogra specializálódott ügyvédként a legjobb helyzet az, amikor még az esetleges hatósági eljárást megelőzően már megkeres az Ügyfél, akár csak tanácsadás formájában is. Tény, hogy minél később kapcsolódik be a büntetőjogi ügyvéd Budapesten a büntetőeljárásba, annál nehezebb a legjobb büntetőjogi végkimenetel realizálása, nem ideértve a rendkívüli jogorvoslatokat, azaz a perújítást, illetve a felülvizsgálatot. Különösen igaz a fenti megállapítás a kábítószer kereskedelem és birtoklás, illetve a gazdálkodás rendjét sértő, a költségvetést károsító, és vagyon elleni bűncselekmények esetében, mint például a sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, vagy akár a csődbűncselekmény.

A büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban az Iroda ugyancsak kiemelkedő tapasztalattal bír. Ez egy igen szűk, viszonylag kevés budapesti büntetőjogi ügyvéd által kimerítően ismert és gyakorlott jogterület, azonban amikor egy több éves büntetés esetében arról beszélünk, hogy akár több hónappal, vagy éves időszakkal korábban szabadul az elítélt, példának okául a reintegrációs őrizet elrendelésével, akár az időközbeni fokozatváltás eredményeként, vagy a kedvezménytárgyaláson történő eredményes képviselet miatt, az semmiképpen nem elhanyagolható. A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda az ország valamennyi, így a budapesti BV. Intézetekben is vállal képviseletet a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban.

Az Ügyvédi Iroda büntetőjogi ügyekhez kapcsolódóan számos esetben lát el képviseletet rendkívüli jogorvoslatok során, legyen az felülvizsgálati eljárás, vagy perújítás. Országos statisztikák alapján ezen eljárások eredményessége igen alacsony, azonban mögöttesen ezt a megfontolatlanul és nem kellő alapossággal benyújtott felülvizsgálati, illetve perújítási kérelmek nagy száma okozza. Ezen rendkívüli eljárások csak akkor vezethetnek eredményre, ha a budapesti büntetőjogi ügyvéd a teljes eljárás-nyomozati és bírósági- iratanyagát beszerzi, majd kellő alapossággal az iratjegyzék első betűjétől az bírósági eljárás utolsó betűjéig, az adott nézőpont szerint áttanulmányozza. Ezt követően kerül abba a helyzetbe, hogy nagy valószínűséggel véleményt tudjon formálni a továbblépés, illetve az eljárás eredményessége tekintetében. Félreértés ne essék, egy „átlagos” iratanyag precíz és mindenre kiterjedő véleményezése 40-50 óra koncentrált munkát igényel, de kizárólag ez vezethet oda, hogy a budapesti büntetőjogi ügyvéd kimerítő és pontos véleményt tudjon adni az eljárás várható végkimeneteléről.

 

Useful links »